Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na stronie internetowej EXPLORIS S.A. mają charakter wyłącznie ogólny. EXPLORIS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści na stronie internetowej. W żadnym wypadku EXPLORIS S.A. nie będzie odpowiedzialne za żadne specjalne, bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe szkody, czy to w wyniku działania na podstawie umowy, zaniedbania czy innego czynu niedozwolonego, wynikające z korzystania ze strony internetowej lub z treści strony internetowej.